Tình trạng tiền gửi tiền điện tử của tôi là gì?

Nếu yêu cầu gửi tiền kỹ thuật số đến The PIT của bạn chưa hoàn tất, nguyên nhân phổ biến nhất là do giao dịch chưa nhận được số lượng xác nhận cần thiết từ mạng lưới, điều này nghĩa là giao dịch vẫn chưa được xác nhận (cần có 10 xác nhận).

Một giao dịch chưa được xác nhận sẽ được một mỏ đào chấp nhận vào một khối và được xác nhận hoặc sẽ bị mạng lưới từ chối (nếu không được phát lại), thường là trong vòng 7 ngày. Nếu giao dịch bị từ chối, đừng lo. Số tiền vẫn còn trên tài khoản gửi đi. Tại thời điểm này, do The PIT không thể kiểm soát tốc độ sát nhận, chúng tôi chỉ có thể khuyên bạn đợi để xem giao dịch của bạn đã được xác nhận hay chưa.

Để xem trạng thái hiện tại của yêu cầu gửi tiền, hãy đi đến mục Tên người dùng > Lịch sử > Gửi tiền. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy trạng thái Hoàn tất, Từ chối hoặc Đang chờ xử lý.

Xin lưu ý: Chúng tôi làm mọi việc có thể để giảm bớt số giao dịch chờ xử lý. Vì lý do đó, Ví Blockchain sử dụng phí động. Nếu bạn gửi tiền từ Blockchain Wallet của mình, bạn có thể chọn giữa phí thông thường
hoặc phí ưu tiên được điều chỉnh phù hợp để yêu cầu gửi tiền được xác nhận và ưu tiên nếu bạn muốn việc chuyển tiền được tiến hành.

Lưu ý: Nếu bạn muôn kiểm tra trạng thái yêu cầu gửi tiền kỹ thuật số của bạn khi chưa đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình, bạn có thể tìm kiếm địa chỉ đã gửi số tiền đó trên Block Explorer của chúng tôi tại đây. Chúng tôi xin nhắc lại, cần có 10 xác nhận từ mạng lưới để gửi tiền.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích